Angrefrist

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

"Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven)".

"Angrerettloven" sier at: Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, jf. annet ledd. For avtaler om livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler er fristen 30 dager. For andre avtaler er fristen 14 dager.
Fristen løper fra avtalen er inngått eller, ved livsforsikringsavtaler, fra forbrukeren har fått melding om at avtalen er inngått, forutsatt at avtalevilkårene og opplysningene som kreves i § 30 første ledd er mottatt på foreskreven måte. Dersom opplysningsplikten først oppfylles etter avtaleinngåelsen eller melding om at en livsforsikringsavtale er inngått, løper fristen fra det tidspunktet opplysningsplikten er oppfylt".

Dette betyr at du som kunde har 14 dager angrerett fra kjøpsdato, om du mot formodning skulle angre på handelen på sykkelsport.no

Snarest mulig, og senest innen 30 dager, vil vi tilbakebetale ethvert beløp som er mottatt fra forbruker i forbindelse med kjøpet.

Fristen løper fra den dagen vi mottar melding om bruk av angreretten.

Kjøper må selv betale returfrakt ved bruk av angreretten.

Hvordan går jeg fram for å angre på et kjøp?
Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Hvordan angrer jeg før ordren er pakket / sendt fra vårt lager?
Ring til vår butikk på 370 23960 og be om at hele ordren slettes. Dersom det bekreftes at ordren er slettet, har du angret. For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.

Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?
Ring butikken eller send en-post og søk om angrerett. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Skriv ut bekreftelsen og legg den sammen med varen(e) og returner snarest mulig via et postkontor utleveringssteds. Ditt tilgodehavende av kjøpet vil bli kreditert og tilbakeført alt etter hvilken betalingsmåte* som er benyttet.

Det oppfordres til at Angrerettvarene sendes som registrert pakkepost slik at du kan følge pakken på Postens sider slik at du har full oversikt over hvor forsendelsen befinner seg i Postens system frem til den ankommer oss.

* Betalingsmåte
Kontant ved henting----Overføres til ønsket bankkontonr.
MasterCard & VISA-----Tilbakeføres til kontokortholders konto
Klarna faktura-----------Krediteringen utstedes til Klarna

Passiv handling
Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet, vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.